main banner
Rodzaj zabieguCena minimalna *Informacje/Uwagi
Konsultacje medyczne oraz nadzór merytoryczny nad procesem leczenia i diagnostyki (ocena sposobu leczenia, doradztwo merytoryczne, leczenie niestandardowe.6000Nie zawiera kosztów wykonywania procedur medycznych
Biopsja cienkoigłowa z badaniem hist.pat300 
Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG z badaniem hist.pat400 
Biopsja gruboigłowa z badaniem hist.pat500 
Biopsja chirurgiczna (wycięcie) guza łagodnego piersi w znieczuleniu miejscowym1100Procedura obejmuje wycięcie guza, badanie hist.pat., opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów
Biopsja chirurgiczna (wycięcie) guza łagodnego piersi w znieczuleniu ogólnym2500Procedura obejmuje wycięcie guza, badanie hist.pat., opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów
Wycięcie znamion i guzów łagodnych skóry i tkanki podskórnej w znieczuleniu miejscowym700Procedura obejmuje wycięcie guza, badanie hist.pat., opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów
Wycięcie guzów skóry, w tym czerniaka, z marginesem tkanek zdrowych, bez przeszczepu (znieczulenie miejscowe)1200Procedura obejmuje wycięcie guza, badanie hist.pat., opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów
Wycięcie guzów skóry, w tym czerniaka, z marginesem tkanek zdrowych, bez przeszczepu (znieczulenie ogólne)2500Procedura obejmuje wycięcie guza, badanie hist.pat., opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów
Wycięcie guzów skóry, w tym czerniaka, z marginesem tkanek zdrowych, z przeszczepem skóry (znieczulenie ogólne)4500Procedura obejmuje wycięcie guza, badanie hist.pat., 3 doby pobytu w szpitalu, opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów
Diagnostyczne wycięcie węzła chłonnego w znieczuleniu miejscowym (oprócz węzłów szyjnych)1100Procedura obejmuje wycięcie guza, badanie hist.pat., opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów
Diagnostyczne wycięcie węzła chłonnego szyi w znieczuleniu miejscowym1500Procedura obejmuje wycięcie guza, badanie hist.pat., opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów
Diagnostyczne wycięcie węzła chłonnego szyi w znieczuleniu ogólnym3000Procedura obejmuje wycięcie guza, badanie hist.pat., opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów
Diagnostyczne wycięcie węzła wartownika (metoda izotopowa) w czerniaku lub raku piersi w znieczuleniu miejscowym1500Procedura obejmuje diagnostykę izotopową węzła wartownika, identyfikację śródoperacyjną z użyciem gamm-kamery, badanie histopatologiczne oraz opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów
Radykalne wycięcie węzłów chłonnych pachowych5000Procedura obejmuje wycięcie węzłów, 2 doby pobytu w szpitalu po zabiegu, badanie histopatologiczne oraz opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów. Nie obejmuje ewentualnych konsultacji internistycznych, anestezjologicznych i badań laboratoryjnych zleconych w wyniku tych konsultacji
Radykalne wycięcie węzłów chłonnych pachwinowo-biodrowych 8000Procedura obejmuje wycięcie węzłów, 5 dób pobytu w szpitalu po zabiegu, badanie histopatologiczne oraz opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów. Nie obejmuje ewentualnych konsultacji internistycznych, anestezjologicznych i badań laboratoryjnych zleconych w wyniku tych konsultacji
Radykalne wycięcie węzłów chłonnych szyi (operacja sposobem Crile’a)10000Procedura obejmuje wycięcie węzłów, 5 dób pobytu w szpitalu po zabiegu, badanie histopatologiczne oraz opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów. Nie obejmuje ewentualnych konsultacji internistycznych, anestezjologicznych i badań laboratoryjnych zleconych w wyniku tych konsultacji
Wycięcie przedziałowe mięsaka tkanek miękkich8000Procedura obejmuje wycięcie węzłów, 3 doby pobytu w szpitalu po zabiegu, badanie histopatologiczne oraz opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów. Nie obejmuje ewentualnych konsultacji internistycznych, anestezjologicznych i badań laboratoryjnych zleconych w wyniku tych konsultacji
Wycięcie pozaprzedziałowe mięsaka tkanek miękkich10000Procedura obejmuje wycięcie węzłów, 5 dób pobytu w szpitalu po zabiegu, badanie histopatologiczne oraz opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów. Nie obejmuje ewentualnych konsultacji internistycznych, anestezjologicznych i badań laboratoryjnych zleconych w wyniku tych konsultacji
Rak piersi-zabieg oszczędzający pierś + limfadenektomia pachowa6000Procedura obejmuje wycięcie guza z marginesem tkanek zdrowych, badanie śródoperacyjne doszczętności wycięcia guza, wycięcie węzłów chłonnych pachy, 2 doby pobytu w szpitalu po zabiegu, badanie histopatologiczne oraz opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów. Nie obejmuje ewentualnych konsultacji internistycznych, anestezjologicznych i badań laboratoryjnych zleconych w wyniku tych konsultacji
Rak piersi – zabieg oszczędzający pierś + zabieg oszczędzający węzły chłonne pachowe (ocena węzła wartownika)6000Procedura obejmuje wycięcie guza z marginesem tkanek zdrowych, badanie śródoperacyjne doszczętności wycięcia guza, oznaczenie węzła wartownika metodą izotopową i barwnikową, 2 doby pobytu w szpitalu po zabiegu, badanie histopatologiczne oraz opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów. Nie obejmuje ewentualnych konsultacji internistycznych, anestezjologicznych i badań laboratoryjnych zleconych w wyniku tych konsultacji
Rak piersi – zabieg amputacji piersi sposobem Patey’a6000Procedura obejmuje wykonanie amputacji piersi, usunięcie węzłów chłonnych pachowych, badanie histopatologiczne, 2 doby pobytu w szpitalu oraz opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów. Nie obejmuje ewentualnych konsultacji internistycznych, anestezjologicznych i badań laboratoryjnych zleconych w wyniku tych konsultacji
Rak piersi – amputacja prosta piersi (bez węzłów chłonnych)5000Procedura obejmuje wykonanie amputacji piersi, 2 doby pobytu w szpitalu oraz opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów. Nie obejmuje ewentualnych konsultacji internistycznych, anestezjologicznych i badań laboratoryjnych zleconych w wyniku tych konsultacji
Strumectomia (subtotalne wycięcie tarczycy)8000Procedura obejmuje zabieg, badanie histopatologiczne, 2 doby pobytu w szpitalu oraz opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów. Nie obejmuje ewentualnych konsultacji internistycznych, anestezjologicznych i badań laboratoryjnych zleconych w wyniku tych konsultacji . W przypadku konieczności wykonania badania hist.pat śródoperacyjnego koszt dodatkowo 500,-
Thyreoidectomia (całkowite wycięcie tarczycy wraz z regionalnymi węzłami chłonnymi) w przypadku raka zróżnicowanego tarczycy10000Procedura obejmuje zabieg, badanie histopatologiczne, 3 doby pobytu w szpitalu oraz opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów. Nie obejmuje ewentualnych konsultacji internistycznych, anestezjologicznych i badań laboratoryjnych zleconych w wyniku tych konsultacji . W przypadku konieczności wykonania badania hist.pat śródoperacyjnego koszt dodatkowo 500,-
Rak jelita grubego – częściowe wycięcie odbytnicy (hemicolectomia)15000Procedura obejmuje zabieg, badanie histopatologiczne, 7 dób pobytu w szpitalu oraz opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów. Nie obejmuje ewentualnych konsultacji internistycznych, anestezjologicznych i badań laboratoryjnych zleconych w wyniku tych konsultacji . Cena nie obejmuje kosztów sztaplerów
Rak odbytnicy – resekcja przednia (z zaoszczędzeniem zwieraczy odbytu)15000Procedura obejmuje zabieg, badanie histopatologiczne, 7 dób pobytu w szpitalu oraz opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów. Nie obejmuje ewentualnych konsultacji internistycznych, anestezjologicznych i badań laboratoryjnych zleconych w wyniku tych konsultacji. Cena nie obejmuje kosztów staplerów
Resekcja brzuszno-kroczowa odbytnicy (z wycięciem zwieraczy, z wyłonieniem stomii w powłokach jamy brzusznej)18000Procedura obejmuje zabieg, badanie histopatologiczne, 7 dób pobytu w szpitalu oraz opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów. Nie obejmuje ewentualnych konsultacji internistycznych, anestezjologicznych i badań laboratoryjnych zleconych w wyniku tych konsultacji . Cena nie obejmuje kosztów staplerów
Wyłonienie stomii w nieoperacyjnym raku odbytnicy8000Procedura obejmuje zabieg, badanie histopatologiczne, 5 dób pobytu w szpitalu oraz opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów. Nie obejmuje ewentualnych konsultacji internistycznych, anestezjologicznych i badań laboratoryjnych zleconych w wyniku tych konsultacji
Założenie przetoki odżywczej do jelita cienkiego5000Procedura obejmuje zabieg, badanie histopatologiczne, 5 dób pobytu w szpitalu oraz opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów. Nie obejmuje ewentualnych konsultacji internistycznych, anestezjologicznych i badań laboratoryjnych zleconych w wyniku tych konsultacji.
Wycięcie częściowe żołądka w przypadku raka dystalnej części18000Procedura obejmuje zabieg, badanie histopatologiczne, 7 dób pobytu w szpitalu oraz opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów. Nie obejmuje ewentualnych konsultacji internistycznych, anestezjologicznych i badań laboratoryjnych zleconych w wyniku tych konsultacji . Cena nie obejmuje kosztów staplerów
Całkowite wycięcie żołądka w przypadku raka innej niż część dystalna, z usunięciem śledziony i limfadenektomia D220000Procedura obejmuje zabieg, badanie histopatologiczne, 7 dób pobytu w szpitalu oraz opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów. Nie obejmuje ewentualnych konsultacji internistycznych, anestezjologicznych i badań laboratoryjnych zleconych w wyniku tych konsultacji . Cena nie obejmuje kosztów staplerów
Zespolenie omijające w przypadku nieoperacyjnego raka żołądka części dystalnej10000Procedura obejmuje zabieg, badanie histopatologiczne, 7 dób pobytu w szpitalu oraz opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów. Nie obejmuje ewentualnych konsultacji internistycznych, anestezjologicznych i badań laboratoryjnych zleconych w wyniku tych konsultacji . Cena nie obejmuje kosztów staplerów
Laparotomia zwiadowcza (diagnostyczne otwarcie jamy brzusznej)8000Procedura obejmuje zabieg, badanie histopatologiczne, 5 dób pobytu w szpitalu oraz opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów.
Amputacja palca z powodu nowotworu5000Procedura obejmuje zabieg, badanie histopatologiczne, 1 dobę pobytu w szpitalu oraz opiekę pooperacyjną do czasu zdjęcia szwów.
Amputacja kończyny z powodu nowotworuCena w zależności od poziomu amputacji 
Założenie portu dożylnego do chemioterapii (znieczulenie miejscowe)2500Cena nie zawiera portu

Uwagi do cennika zabiegów

* Cena jest ustalana indywidualnie w zależności od stopnia trudności zabiegu. Ostateczna cena nie powinna przekroczyć o 25% podanej ceny minimalnej.

Wraz z rezerwacją, ustalonej z pacjentem, daty i miejsca operacji, wymagana jest wpłata 500 PLN jako zadatku na poczet kosztów zabiegu, jako zabezpieczenie na wypadek nieuzasadnionej rezygnacji z zabiegu. Wpłata pozostałego kosztu zabiegu przed wykonaniem operacji przelewem na rachunek lub gotówką. Rachunek wystawiany jest bezpośrednio po otrzymaniu wpłaty.

Możliwe jest wykonanie zabiegu operacyjnego w znieczuleniu miejscowym w sobotę, po wcześniejszym ustaleniu terminu. W tym przypadku koszt zabiegu jest wyższy o 30%.

Koszt konsultacji:  150 PLN
Operacje niestandardowe:  cena do ustalenia

Zamieszczony cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kompletna lista publikacji naukowych autora strony jest dostępna pod poniższym linkiem:

Celem wyszukania publikacji autora strony w polu "autor" proszę wpisać "Jastrzębski T".

link do Onkonet.pl link do CancerSurgery